Để biết Làm thế nào để chuyển đổi từ km / h sang m / s bạn cần thực hiện một phép toán trong đó các phép tương đương giữa km và mét được sử dụng và giữa giờ và giây.

Phương pháp sẽ được sử dụng để chuyển đổi km mỗi giờ (km / h) sang mét mỗi giây (m / s) có thể được áp dụng để chuyển đổi một đơn vị đo lường nhất định thành một đơn vị đo lường khác, miễn là tương đương đã biết.

Làm thế nào để chuyển đổi từ km / h sang m / s?

Khi chuyển từ km / h sang m / s, hai chuyển đổi đơn vị đo đang được thực hiện. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì bạn có thể có một trường hợp trong đó chỉ cần chuyển đổi một đơn vị đo.

Ví dụ: nếu bạn muốn đi từ vài giờ đến vài phút, bạn chỉ thực hiện một chuyển đổi, giống như khi bạn chuyển đổi từ mét sang cm.

Chỉ số

 • 1 Nguyên tắc cơ bản để chuyển đổi từ km / h sang m / s
  • 1.1 Chuyển đổi
 • 2 ví dụ
  • 2.1 Ví dụ đầu tiên
  • 2.2 Ví dụ thứ hai
  • 2.3 Ví dụ thứ ba
 • 3 tài liệu tham khảo

Khái niệm cơ bản để chuyển đổi từ km / h sang m / s

Điều đầu tiên bạn cần biết là sự tương đương giữa các đơn vị đo lường này. Đó là, bạn phải biết có bao nhiêu mét trong một km và có bao nhiêu giây trong một giờ.

Những chuyển đổi này như sau:

– 1 km tương đương với 1000 mét.

– 1 giờ là 60 phút và mỗi phút bao gồm 60 giây. Do đó, 1 giờ là 60 * 60 = 3600 giây.

Chuyển đổi

Dựa trên giả định rằng số lượng cần chuyển đổi là X km / h, trong đó X là bất kỳ số nào.

Để di chuyển từ km / h đến m / s, bạn phải nhân toàn bộ số lượng với 1000 mét và chia cho 1 km (1000m / 1km). Ngoài ra, nó phải được nhân lên 1 giờ và chia cho 3600 giây (1h / 3600 giây).

Trong quá trình trước đó là nơi tầm quan trọng của việc biết sự tương đương giữa các biện pháp nằm.

Do đó, X km / h giống như:

X km / h * (1000m / 1km) * (1h / 3.600s) = X * 5/18 m / s = X * 0.2777 m / s.

Chìa khóa để thực hiện việc chuyển đổi các biện pháp này là:

– Chia giữa đơn vị đo trong tử số (1 km) và nhân với đơn vị tương đương với đơn vị bạn muốn chuyển đổi (1000 m).

– Nhân với đơn vị đo trong mẫu số (1 h) và chia cho đơn vị tương đương với đơn vị bạn muốn chuyển đổi (3600 s).

Ví dụ

Ví dụ đầu tiên

Một người đi xe đạp đi với tốc độ 18 km / h. Người đi xe đạp đi được bao nhiêu mét mỗi giây??

Để trả lời, cần phải thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị đo lường. Sử dụng công thức trước đó hóa ra:

18 km / h = 18 * (5/18) m / s = 5 m / s.

Do đó, người đi xe đạp đi đến 5 m / s.

Ví dụ thứ hai

Một quả bóng lăn xuống dốc với tốc độ 9 km / h. Bóng lăn bao nhiêu mét mỗi giây?

Một lần nữa, khi sử dụng công thức trước đó, bạn phải:

9 km / h = 9 * (5/18) m / s = 5/2 m / s = 2,5 m / s.

Tóm lại, quả bóng đang lăn với tốc độ 2,5 m / s.

Ví dụ thứ ba

Trong một đại lộ hai chiếc xe đi, một màu đỏ và một màu xanh lá cây. Chiếc xe màu đỏ di chuyển với tốc độ 144 km / h và chiếc xe màu xanh lá cây di chuyển với tốc độ 42 m / s. Xe nào đi với tốc độ cao nhất?

Để có thể trả lời câu hỏi được hỏi, bạn phải có cả hai tốc độ trong cùng một đơn vị đo lường, để so sánh chúng. Chuyển đổi là hợp lệ.

Sử dụng công thức được viết ở trên, bạn có thể lấy tốc độ của chiếc xe màu đỏ đến m / s như sau:

144 km / h = 144 * 5/18 m / s = 40 m / s.

Biết rằng chiếc xe màu đỏ di chuyển với tốc độ 40 m / s, có thể kết luận rằng chiếc xe màu xanh đi nhanh hơn.

Kỹ thuật được sử dụng để chuyển đổi từ km / h sang m / s có thể được áp dụng một cách tổng quát để chuyển đổi các đơn vị đo lường thành các đơn vị đo lường khác, luôn ghi nhớ sự tương đương giữa các đơn vị.

Tài liệu tham khảo

 1. Barrantes, H., Diaz, P., Murillo, M., & Soto, A. (1988). Giới thiệu về Lý thuyết số. San José: EUNED.
 2. Bustillo, A. F. (1866). Các yếu tố của toán học. bởi Santiago Aguado.
 3. Guevara, M. H. (s.f.). Lý thuyết số. San José: EUNED.
 4. , A. C., & A., L. T. (1995). Làm thế nào để phát triển lý luận logic toán học. Santiago de Chile: Nhà xuất bản Đại học.
 5. Jiménez, J., Delgado, M., & Gutiérrez, L. (2007). Hướng dẫn Think II. Phiên bản ngưỡng.
 6. Jiménez, J., Teshiba, M., Teshiba, M., Romo, J., Alvarez, M., Villafania, P., Nesta, B. (2006). Toán 1 Số học và Tiền đại số. Phiên bản ngưỡng.
 7. Johnsonbaugh, R. (2005). Toán học rời rạc. Giáo dục Pearson.

Categorized in: