Chào hàng cạnh tranh theo rút gọn là một hình thức rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và các thủ tục khuyến nghị các bên mời thầu nên áp dụng khi gói thầu có đủ yếu tố để thực hiện theo hình thức này. Các nhà thầu tham dự khi đó chỉ cần chuẩn bị hồ sơ chào giá để nộp cho bên mời thầu. Bài viết này sẽ giới thiệu đến quý bạn đọc về báo giá cạnh tranh là gì? (cập nhật 2022).

Báo Giá Ctranh

Báo giá cạnh tranh là gì? (cập nhật 2022)

1. Báo giá cạnh tranh là gì?

Báo giá cạnh tranh là việc nhà thầu cung cấp bản báo giá trong khi chào hàng cạnh tranh. Để hiểu rõ hơn về báo giá cạnh tranh, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chào hàng cạnh tranh.

2. Chào hành cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh là một trong các hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hợp đồng, bên cạnh đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện…

Chào hàng cạnh tranh áp dụng khi nào?

Theo Điều 23 Luật Đấu thầu, Điều 57 Nghị định 63/2014, chào hàng cạnh tranh được thực hiện theo một trong hai quy trình: Thông thường hoặc rút gọn tùy thuộc vào giá trị của gói thầu. Cụ thể,

* Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu có giá trị không quá 05 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau: – Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

– Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

* Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với:

– Gói thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

– Gói thầu có giá trị không quá 01 tỷ đổng và thuộc một trong hai trường hợp:

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

+ Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

– Gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Đồng thời để tiến hành chào hàng cạnh tranh, các gói thầu phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

– Có dự toán được phê duyệt theo quy định;

– Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Quy định của pháp luật về chào hàng cạnh tranh rút gọn:

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 57 Nghị định 63/2014 Nghị định Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn được áp dụng với:

– Những gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không vượt quá 500 triệu đồng.

– Những gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng; gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng.

– Các gói thầu đối với việc mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

3. Bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn trải qua các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn:

– Bản yêu cầu báo giá gồm các nội dung về phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật; thời hạn hiệu lực của bản báo giá; thời điểm nộp bản báo giá; các yêu cầu về bảo hành; bảo trì; đào tạo; chuyển giao; dự thảo hợp đồng; thời gian chuẩn bị và nộp bản báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá.

– Sau khi bản yêu cầu báo giá đã được duyệt thì bên mời thầu tiến hành đăng tải thông báo mời chào hàng trên một tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, trong một tỉnh hoặc được gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho tối thiểu là 03 nhà thầu có khả năng thục hiện gói thầu đó.

– Trong trường hợp bản báo giá được gửi trực tiếp, nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia vào chào hàng thì bên mời thầu sẽ phải tiến hành gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó. Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí theo hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc bằng fax.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận bản báo giá:

– Nhà thầu cần chuẩn bị và nộp 01 báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Việc nộp bản báo giá có thể thực hiện theo một trong các hình thức như gửi trực tiếp, gửi thông qua đường bưu điện, gửi thư điện tử (email) hoặc gửi bằng fax.

– Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật các thông tin trong bản báo giá của từng nhà thầu.

– Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp bản báo giá, bên mời thầu lập văn bản về việc tiếp nhận các bản báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như thông tin về tên của nhà thầu, giá chào bán, thời gian có hiệu lực của bản báo giá và gửi văn bản tiếp nhận đến các nhà thầu đã nộp bản báo giá.

Bước 3: Đánh giá các bản báo giá:

– Bên mời thầu tiến hành so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định khi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và bản báo giá có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất và không vượt giá gói thầu thì sẽ được đề nghị lựa chọn.

– Trong quá trình tiến hành đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến để thương thảo về hợp đồng.

Bước 4: Quá trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Đối với những gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì trên cơ sở báo cáo kết quả đáng giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia thì bên mời thầu sẽ trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng các nhà thầu.

– Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ thì trên cơ sở báo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

– Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của tổ chuyên gia, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

4. Một số câu hỏi thường gặp

Trường hợp bên mời thầu gửi bản yêu cầu báo giá cho 3 nhà thầu trên để nhà thầu làm hồ sơ chào giá có vi phạm Luật Đấu thầu không?

Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó. Nhà thầu tham dự thầu chào hàng cạnh tranh (thông thường hoặc rút gọn) phải đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu nêu trên.

Mẫu yêu cầu báo giá cạnh tranh rút gọn?

Mẫu yêu cầu báo giá cạnh tranh rút gọn theo Mẫu số 07, ban kèm Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Thời gian chào hàng cạnh tranh rút gọn?

– Thời gian để đánh giá các báo giá tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp bản báo giá đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và có kèm theo bản báo cáo đánh giá các báo giá.

– Thời gian để thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định bản báo giá.

– Thời gian để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các bên mời thầu.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh đối với gói thầu xây lắp phải chuẩn bị những gì?

1. Đơn chào giá. 2. Bảng giá dự thầu (Theo tiên lượng mời thầu-Thực hiện trên webform). 3. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt (Trường hợp có yêu cầu-Thực hiện trên webform). 4. Bảng đề xuất tiến độ (Thực hiện trên webform). 5. Cam kết thực hiện gói thầu xây lắp. Trên đây là toàn bộ nội dung về Báo giá cạnh tranh là gì? (cập nhật 2022) mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý bạn đọc.

Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần.

Categorized in: