“Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế xã hội năm 2018 tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, Chính phủ quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo”, Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2018 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày tại Hôi nghị Chính phủ với các địa phương năm 2018, tổ chức ngày 28/12 tại Hà Nội chỉ rõ.

2018: Đã hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu, 9/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018, thực hiện các Nghị quyết của của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 gồm 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 56 giải pháp, 242 nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân hơn; tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, tập trung huy động nguồn lực và tìm động lực mới cho tăng trưởng; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, xã hội, y tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, chủ động phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh an ninh, quốc phòng; hội nhập quốc tế;…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch, tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng cho kinh tế xã hội bứt phá trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.Năm 2018, tình hình kinh tế xã hội đã đạt nhiều điểm nổi bật trong đó:

Về kinh tế, tăng trưởng kinh tế diễn biến tích cực, toàn diện, ổn định. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 ước tính sơ bộ đạt 7,08% so với cùng kỳ năm 2017, vượt số đã báo cáo Quốc hội (6,8%), cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD, đã báo cáo Quốc hội là 2.540 USD.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,76% (thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất 6,46%), cao nhất kể từ năm 2012 đến nay; Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 8,85% (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng bằng 12,98%); khu vực dịch vụ đạt 7,03% (điểm sáng là ngành bán buôn, bán lẻ với tốc độ tăng trưởng cao nhất 8,51%), khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục 15,5 triệu lượt.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cơ cấu lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát. Theo đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2018 được kiểm soát ở mức tăng 3,54% so với năm 2017, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra, là năm thứ ba liên tiếp được kiểm soát ở mức dưới 4%. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với bình quân năm 2017

Thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định, tăng trưởng tín dụng tính đến 14/12 tăng khoảng 13% so với cùng kỳ 2017, đáp ứng được yêu cầu về vốn của nền kinh tế. Dự trữ ngoại hối đạt trên 60 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước vượt trên 6% so với dự toán, tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017. Bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát ở mức 36%. Nợ công trong giới hạn cho phép.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và năm 2018, tính đến 15/12, tổng thu cân đối NSNN ước đạt 1.272,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán năm trong đó thu nội địa đạt 92,1% dự toán, thu từ dầu thô vượt 65,5% dự toán, thu cân đối từ hoạt động XNK vượt 9,4% dư toán. Tổng chi cân đối NSNN ước đạt 1.272,135 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán.

Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%, tương đương 33,5% GDP. Tổng vốn đầu tư tư nhân tăng 18,5%. Tính đến ngày 20/12/2018, tổng vốn đầu tư đăng ký có yếu tố nước ngoài (bao gồm FDI) ước đạt 35,46 tỷ USD. Giải ngân vốn FDI ước đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Về tình hình sản xuất kinh doanh: Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 244,72 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. Tổng kim ngạch nhập khẩu cả năm 2018 ước đạt 237,51 tỷ USD, nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa cả năm tăng 9,5% so với năm 2017.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2018, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực; Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; Nhiều công trình lớn, quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng; Hạ tầng đô thị phát triển nhanh; Sản xuất và cung ứng điện tăng mạnh, đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng; Chất lượng nhân lực ngày càng được cải thiện;…

Năm 2018, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hành động, các Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện, giảm dần sự phụ thuộc của nền kinh tế vào khai thác tài nguyên; Đóng góp của các nhân tố năng suất tổng hợp ước đạt 43,5%; Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, đã cắt giảm, đơn giản hóa 61 điều kiện kinh doanh và 60% thủ tục kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực đã đạt nhiều chuyển biến và có kết quả quan trọng…

Công tác thanh tra được thực hiện theo kế hoạch, qua thanh tra đã xử lý, kết luận được nhiều vụ việc quan trọng, thu hồi số tiền lớn cho nhà nước như vụ AVG, Hãng phim truyện Việt Nam, Cảng quy Nhơn, đất đai tại Đà Nẵng.

Mr Binh.jpg

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Bên cạnh đó, các lĩnh vực: Lao động và việc làm; Khoa học và công nghệ; An sinh xã hội, y tế; Văn hóa, thể dục thể thao; Thông tin truyền thông đều có những tiến bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp cả năm ước khoảng 3,1%.

Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện giữ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, góp phần nâng cao vị thế đất nước, xử lý kịp thời, phù hợp các vụ việc phát sinh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước, chủ động ngăn chặn mọi âm mưu chống phá, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn trật tự xã hội, giao thông….

Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, mở rộng và thực hiện tốt chính sách người có công, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; Huy động mọi nguồn lực cho giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,35%….

Năm 2019 – tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm qua như: Tính tự chủ của nền kinh tế từng bước được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; Năng suất lao động, năng lực cạnh tranh tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực; Sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực còn khó khăn; một số công trình, dự án chậm tiến độ, chưa đảm bảo chất lượng; Cơ cấu lại ngành, lĩnh vực ở một số nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa gắn với thị trường; Cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước còn chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp; Buôn lậu, gian lận còn diễn biến phức tạp; Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; Còn sai phạm trong tổ chức thi trung học phổ thông, thừa thiếu giáo viên; Quản lý, khái thác đất đai còn tình trạng lãng phí, sai phạm; Ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi; Khiếu nại tố cáo tuy giảm về số lượng nhưng có diễn biến phức tạp tại một số địa phương…

Năm 2019, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại, thị trường tài chính – tiền tệ, an ninh thế giới khó lường; CMCN4.0 tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều phương diện. Trong khi đó tiềm lực, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu với những tác động bên ngoài của nền kinh tế còn hạn chế. Phó Thủ tướng khẳng định: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là những mục tiêu tiên quyết để năm 2019 tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

“Nhiệm vụ 2019 là nặng nề, đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân cả nước. Phát huy kết quả đạt được của năm 2018, các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục hạn chế, chung sức, đồng lòng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019” – Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

HP

Categorized in: