Đấu thầu là một trong những hoạt động phổ biến ngày nay, để thực hiện hoạt động đấu thầu có rất nhiều hình thức như: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, … Một trong những hình thức được nhiều người sử dụng có thể kể đến là Chào hàng cạnh tranh, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được những nội dung quy định về hình thức này như hạn mức chào hàng cạnh tranh là bao nhiêu? Do đó chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài viết dưới đây:

Chào hàng cạnh tranh là gì? Khi nào áp dụng chào hàng cạnh tranh?

Chào hàng cạnh tranh là gì?

Chào hàng cạnh tranh là một trong những hình thức đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2013 nhằm lựa chọn ra bên cung ứng dịch vụ, hàng hoá, xây lắp tốt nhất.

Trên thực tế, so với những gói thầu áp dụng hình thức cạnh tranh rộng rãi thì những gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thường có yêu cầu kĩ thuật rất đơn giản hơn và quy mô thường nhỏ

Đối với những loại gói thầu có yêu cầu kĩ thuật đơn giản và quy mô nhỏ thì việc tuân một quy trình với nhiều bước thực hiện sẽ là rất lãnh phí thời gian, chi phí tổ chức và cũng không cần thiết.

Do đó, quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh được đơn giản hóa, linh động hơn tuỳ vào từng đặc điểm mỗi lĩnh vực gồm 2 loại: chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hành cạnh tranh rút gọn.

Ngoài ra, về phía nhà thầu, việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu cũng sẽ dễ dàng hơn vì tính đơn giản do hàng hóa là loại thông dụng nên các nhà thầu gần như không có sự cạnh tranh về kĩ thuật mà sự cạnh tranh chủ yếu liên quan đến giá cả và các dịch vụ đi kèm như bảo dưỡng, bảo hành,…

Khi nào thì áp dụng chào hàng cạnh tranh?

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng với những gói thầu có giá trị thấp, quy mô nhỏ. VD Cung cấp một số lượng bàn ghế, trang thiết bị cho một cơ quan nhà nước nào đó.

Cụ thể căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 quy định Chào hàng cạnh tranh áp dụng thuộc một trong những trường hợp sau đây và phải phù hợp với hạn mức chào hàng cạnh tranh đối với từng trường hợp cụ thể đó:

 • Gói thầu về dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản
 • Gói thầu về mua sắm hàng hoá thông dụng (Đã có sẵn trên thị trường với những đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương với nhau về mặt chất lượng)
 • Gói thầu xây lắp những công trình đơn giản (Đã có bản thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt)

Ngoài ra, tuỳ vào hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường và chào hàng cạnh tranh rút gọn sẽ quy định hạn mức khác nhau.

Mặc dù trên lí thuyết, chào hàng cạnh tranh có thể áp dụng cho tất cả các loại gói thầu. Song trên thực tế, hình thức này thường chỉ các cá nhân tổ chức lựa chọn áp dụng cho gói thầu cung cấp hàng hóa. Trong khi đó, hình thức đấu thầu rộng rãi lại phù hợp với tất cả các loại gói thầu.

Xem thêm bài viết “Thành lập công ty trọn gói” tại chuyên mục “Dịch vụ doanh nghiệp

Hạn mức chào hàng cạnh tranh là gì? Những quy định của pháp luật về hạn mức chào hàng cạnh tranh đối với từng lĩnh vực cụ thể.

Hạn mức chào hàng cạnh tranh là mức giá trị gói thầu pháp luật quy định nhằm đặt ra điều kiện áp dụng đối với các gói thầu thực hiện theo hình thức Chào hàng cạnh tranh.

Căn cứ Theo Khoản 1, 2 Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu phạm vi áp dụng chào hàng cạnh tranh như sau:

Đối với chào hàng cạnh tranh thông thường:

Hạn mức chào hàng cạnh tranh (giá trị gói thầu) không quá 5 tỷ áp dụng với tất cả trường hợp tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 gồm:

Gói thầu về dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; Gói thầu về mua sắm hàng hoá thông dụng, (đã có sẵn trên thị trường với những đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương với nhau về mặt chất lượng); Gói thầu xây lắp những công trình đơn giản (đã có bản thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt)

Đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn:

Hạn mức chào hàng cạnh tranh (giá trị gói thầu) quy định cụ thể như sau:

 1. Đối với Gói thầu về dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản: Hạn mức không quá 500 triệu đồng
 2. Đối với Gói thầu về mua sắm hàng hoá thông dụng, đã sẵn có trên thị trường với những đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương với nhau về mặt chất lượng và Gói thầu xây lắp những công trình đơn giản có thiết kế, bản vẽ thi công được phê duyệt: Hạn mức không quá 1 tỷ đồng.
 3. Đối với Gói thầu mua sắm thường xuyên: Hạn mức không quá 200 triệu đồng.

Ngoài ra, để áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh thì ngoài việc phải nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh và loại gói thầu thì bên mời thầu còn pháp đáp ứng thêm các điều kiện sau theo Khoản 2 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

 • Đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
 • Đã có dự toán được phê duyệt
 • Đã bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ để thực hiện gói thầu.

Trên đây là tư vấn về vấn đề hạn mức chào hàng cạnh tranh. Trường hợp có bất kỳ vấn đề nào liên quan, Xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Inslaw để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

 • Hotline: 0931060668 (Mr.Lâu)
 • Gmail: hangluatthanhcong@gmail.com
 • Website: https://inslaw.vn/

Bạn đang xem bài viết “Hạn mức chào hàng cạnh tranh thông thường – Rút gọn – Qua mạng” tại chuyên mục “Kiến thức chung”

Categorized in: