Nhân vật này đã trở thành huyền thoại đến nỗi nó trở thành một phần quan trọng trong nghệ thuật xăm hình của người châu Á.

Bản thân Tôn ngộ không (Mỹ hầu vương) luôn xuất hiện trên các loại hình xăm này, và chúng thậm chí có thể là một số hình xăm với nhà sư Huyền Trang hoặc một hoặc hai con quỷ.

Chúng là những lựa chọn phổ biến cho hình xăm Nhật Bản và Trung Quốc và thường có thể được tìm thấy trên bắp tay, cánh tay đầy đủ hoặc trên lưng của nhiều nam giới.

1. Hình xăm hầu vương (tôn ngộ không) trên cánh tay

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không có ý nghĩa khá đa dạng và phong phú. Tôn Ngộ Không là một nhân vật huyền thoại trong văn hóa Trung Quốc, được coi là một đại sư huynh trong tiểu thuyết “Tây du ký” của nhà văn Ngô Thừa Ân. Hình ảnh Tôn Ngộ Không thường được đeo như một biểu tượng cho sự thông minh, sáng tạo, mạo hiểm, nghị lực, sức mạnh và tính độc lập.

2. Hình xăm hầu vương tôn ngộ không full tay cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không thường được đeo bởi những người muốn thể hiện sự phiêu lưu, lòng kiên trì, đam mê, tinh thần thách thức, sự thông minh, trí tuệ, sự độc lập và sự cách tân trong cuộc sống. Ngoài ra, hình xăm Tôn Ngộ Không cũng thể hiện sự kính trọng đối với văn hóa và truyền thống của Trung Quốc.

3. Hình xăm hầu vương ở ngực

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

4. Hình xăm hầu vương ở bụng

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm hầu vương có ý nghĩa phong phú và đa dạng. Vua Khỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết “Tây du ký” của nhà văn Ngô Thừa Ân, được coi là một vị thần trong văn hóa Trung Quốc. Hình ảnh Vua Khỉ thường được đeo như một biểu tượng cho sự mưu trí, sự thông minh, tài giỏi, sáng tạo, nghị lực và sức mạnh.

5. Hình xăm Tôn Ngộ Không ở lưng

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý rằng hình xăm Tôn Ngộ Không cũng có thể mang ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa cá nhân của người đeo hình. Trước khi quyết định đeo hình xăm Tôn Ngộ Không, bạn nên suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của hình xăm này và đảm bảo rằng nó phù hợp với cá tính và tư duy của bạn. Bạn cũng nên chọn một nghệ nhân tài năng và có kinh nghiệm để thực hiện hình xăm cho bạn.

6. Hình xăm bên hông Tôn Ngộ Không

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Ngoài ra, hình xăm ton ngộ không cũng thể hiện sự kính trọng đối với văn hóa và truyền thống của Trung Quốc.

7. Hình xăm hầu vương tôn ngộ không ở chân

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho namHình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Hình xăm Tôn Ngộ Không (Mỹ Hầu Vương) đẹp chất cho nam

Nếu bạn muốn lên hình xăm hầu vươn tôn ngộ không, bạn nên suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của hình xăm này và đảm bảo rằng nó phù hợp với cá tính và tư duy của bạn. Bạn cũng nên chọn một nghệ nhân tài năng và có kinh nghiệm để thực hiện hình xăm cho bạn.

Categorized in: