Hướng dẫn

Ví dụ 1: Xác định khối lượng phân tử tương đối của CO2. Một phân tử carbon dioxide được tạo thành từ một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxy. Tìm giá trị khối lượng nguyên tử của các nguyên tố này trong bảng tuần hoàn và viết chúng ra, làm tròn đến một số nguyên: Ar (C) u003d 12; Ar (O) = 16.

Tính khối lượng tương đối của phân tử CO2 bằng cách cộng khối lượng của các nguyên tử tạo nên: Мr (CO2) = 12 + 2 * 16 = 44.

Ví dụ 2. Làm thế nào để biểu thị khối lượng của một phân tử khí bằng gam, xét ví dụ về cùng một khí cacbonic. Lấy 1 mol CO2. Khối lượng mol CO2 về mặt số học bằng khối lượng phân tử: М (СО2) = 44 g / mol. Một mol bất kỳ chứa 6,02 * 10 ^ 23 phân tử. Đây là số hằng số Avogadro và ký hiệu Na. Tìm khối lượng của một phân tử cacbon đioxit: m (CO2) = M (CO2) / Na = 44 / 6,02 * 10 ^ 23 = 7,31 * 10 ^ (- 23).

Ví dụ 3. Người ta cho một chất khí có khối lượng riêng là 1,34 g / l. Yêu cầu tìm khối lượng của một phân tử khí. Theo định luật Avogadro, ở điều kiện thường, một mol khí bất kỳ chiếm 22,4 lít. Xác định khối lượng của 22,4 lít, bạn sẽ thấy khối lượng mol của khí: Mg u003d 22,4 * 1,34 u003d 30 g / mol Bây giờ, khi biết khối lượng của một mol, hãy tính khối lượng của một phân tử theo cách tương tự như trong ví dụ 2: m = 30 / 6.02 * 10 ^ 23 = 5 * 10 ^ (- 23) gam.

Nguồn:

 • trọng lượng phân tử của khí

Bạn có thể tính toán khối lượng của bất kỳ phân tử nào, biết công thức hóa học của nó. Ví dụ, chúng tôi tính toán khối lượng phân tử tương đối của một phân tử rượu.

Bạn sẽ cần

 • bảng tuần hoàn

Hướng dẫn

Xét công thức hóa học của phân tử. Xác định nguyên tử của những nguyên tố hóa học nào có trong thành phần của nó.

Công thức rượu là C2H5OH. Một phân tử rượu gồm 2 nguyên tử, 6 nguyên tử hiđro và 1 nguyên tử oxi.

Cộng nguyên tử khối của tất cả các nguyên tố bằng cách nhân chúng với nguyên tử của chất đó trong công thức.

Do đó, M (rượu) u003d 2 * 12 + 6 * 1 + 16 u003d 24 + 6 + 16 u003d 46 khối lượng nguyên tử. Chúng tôi tìm thấy khối lượng phân tử của phân tử rượu.

Nếu khối lượng của phân tử tính bằng gam chứ không phải đơn vị khối lượng nguyên tử, hãy nhớ rằng một đơn vị khối lượng nguyên tử là khối lượng của 1/12 nguyên tử cacbon. Nói chung là 1 giờ sáng u003d 1,66 * 10 ^ -27 kg.

Khi đó khối lượng của một phân tử rượu là 46 * 1,66 * 10 ^ -27 kg = 7,636 * 10 ^ -26 kg.

Ghi chú

Trong bảng tuần hoàn của Mendeleev, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo thứ tự khối lượng nguyên tử tăng dần. Các phương pháp thực nghiệm để xác định khối lượng phân tử đã được phát triển chủ yếu cho các dung dịch của các chất và cho các chất khí. Ngoài ra còn có phương pháp đo khối phổ. Khái niệm trọng lượng phân tử có tầm quan trọng thực tế lớn đối với polyme. Polime là chất gồm các nhóm nguyên tử lặp lại nhưng số lượng các nhóm này không giống nhau nên đối với polime có khái niệm khối lượng phân tử trung bình. Theo khối lượng phân tử trung bình, người ta có thể nói về mức độ trùng hợp của một chất.

Lời khuyên hữu ích

Khối lượng phân tử là một đại lượng quan trọng đối với các nhà vật lý và hóa học. Biết khối lượng phân tử của một chất, bạn có thể xác định ngay khối lượng riêng của chất khí, tìm ra nồng độ mol của chất đó trong dung dịch, xác định thành phần và công thức của chất đó.

Nguồn:

 • Khối lượng phân tử
 • cách tính khối lượng của phân tử

Khối lượng là một trong những đặc điểm vật lý quan trọng nhất của vật thể trong không gian, đặc trưng cho mức độ tác dụng của lực hấp dẫn lên điểm tựa. Khi nói đến tính toán đa số cơ thể, cái gọi là “khối lượng nghỉ” được ngụ ý. Nó rất dễ dàng để tính toán nó.

Khối lượng của phân tử co2. Khối lượng mol của khí cacbonic

Bạn sẽ cần

 • p là khối lượng riêng của chất mà vật thể đã cho gồm (kg / m³);
 • V là thể tích của một vật thể cho trước, đặc trưng cho khoảng không gian mà nó chiếm (m³).

Hướng dẫn

Tiếp cận thực tế: Đối với khối lượng của các cơ thể khác nhau, họ sử dụng một trong những phát minh cổ xưa nhất của nhân loại – cân. Các thang đo đầu tiên là thang đòn bẩy. Trên một là trọng lượng tham chiếu, mặt khác -. Trọng lượng được sử dụng làm chỉ số của trọng lượng tham chiếu. Khi trọng lượng của quả tạ / tạ trùng với cơ thể cho trước, đòn bẩy sẽ chuyển sang trạng thái nghỉ mà không nghiêng về một bên.

Các video liên quan

Nhằm xác định đa số nguyên tử, tìm khối lượng mol của một đơn chất bằng cách sử dụng bảng tuần hoàn. Sau đó chia khối lượng này cho số Avogadro (6,022 10 ^ (23)). Đây sẽ là khối lượng của nguyên tử, tính bằng đơn vị đo khối lượng mol. Khối lượng của một nguyên tử của một chất khí được tìm thấy bằng thể tích của nó, điều này rất dễ đo.

Khối lượng của phân tử co2. Khối lượng mol của khí cacbonic

Bạn sẽ cần

 • Để xác định khối lượng nguyên tử của chất ta lấy bảng tuần hoàn, thước dây hoặc thước kẻ, áp kế, nhiệt kế.

Hướng dẫn

Xác định khối lượng nguyên tử của vật rắn hoặc Để xác định khối lượng nguyên tử của một chất, hãy xác định chất đó (nó gồm những chất gì). Trong bảng tuần hoàn, hãy tìm ô mô tả nguyên tố tương ứng. Tìm khối lượng của một mol chất này tính bằng gam trên mol có trong ô này (con số này tương ứng với khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị khối lượng nguyên tử). Chia khối lượng mol của chất cho 6,022 10 ^ (23) (số Avogadro), kết quả là chất đã cho bằng gam. Khối lượng của nguyên tử cũng có thể được xác định theo cách khác. Để làm điều này, hãy nhân khối lượng nguyên tử của một chất theo đơn vị khối lượng nguyên tử trong bảng tuần hoàn với số 1,66 10 ^ (- 24). Lấy khối lượng của một nguyên tử tính bằng gam.

Xác định khối lượng nguyên tử của một chất khí Trong trường hợp có một chất khí chưa biết trong bình, hãy xác định khối lượng của nó bằng gam bằng cách cân bình rỗng và bình có khí, và tìm sự khác biệt giữa khối lượng của chúng. Sau đó, đo thể tích của bình bằng thước kẻ hoặc thước dây, tiếp theo là tính toán hoặc các phương pháp khác. Thể hiện kết quả trong. Dùng áp kế để đo áp suất của khí bên trong bình và đo nhiệt độ của khí bằng nhiệt kế. Nếu thang đo nhiệt kế được hiệu chuẩn theo độ C, hãy xác định giá trị nhiệt độ bằng Kelvin. Để thực hiện việc này, hãy thêm số 273 vào giá trị nhiệt độ trên thang nhiệt kế.

Để xác định một chất khí, nhân khối lượng của một thể tích khí nhất định với nhiệt độ của nó và số 8,31. Chia kết quả cho tích của khí, thể tích của nó và số Avogadro 6,022 10 ^ (23) (m0 u003d m 8,31 T / (P V NA)). Kết quả sẽ là khối lượng của phân tử khí bằng gam. Trong trường hợp biết rằng phân tử khí là điatomic (khí không trơ), hãy chia số tạo thành cho 2. Nhân kết quả với 1,66 10 ^ (-24) bạn có thể nhận được khối lượng nguyên tử của nó theo đơn vị khối lượng nguyên tử, và xác định công thức hóa học của chất khí.

Các video liên quan

Trọng lượng phân tử của một chất là tổng khối lượng nguyên tử của tất cả các nguyên tố hóa học là một phần của chất đó. Để tính toán phân tử đa số chất, không cần nỗ lực đặc biệt.

Khối lượng của phân tử co2. Khối lượng mol của khí cacbonic

Bạn sẽ cần

 • bảng tuần hoàn.

Hướng dẫn

Bây giờ bạn cần xem xét kỹ hơn bất kỳ phần tử nào trong bảng này. Dưới tên của bất kỳ phần tử nào được chỉ ra trong bảng có một giá trị số. Nó là nó và khối lượng nguyên tử của nguyên tố này.

Bây giờ chúng ta nên xem xét một số ví dụ về tính toán khối lượng phân tử, dựa trên thực tế là các khối lượng nguyên tử hiện đã được biết đến. Ví dụ, bạn có thể tính toán trọng lượng phân tử của một chất như nước (H2O). Một phân tử nước chứa một nguyên tử oxy (O) và hai nguyên tử hydro (H). Sau đó, sau khi tìm thấy khối lượng nguyên tử của hydro và oxy từ bảng tuần hoàn, chúng ta có thể bắt đầu tính toán phân tử đa số: 2 * 1.0008 (sau cùng, có hai hydro) + 15.999 = 18.0006 amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).

Nữa . Chất tiếp theo, phân tử đa số mà có thể được tính toán, hãy để nó là muối ăn thông thường (NaCl). Có thể thấy từ công thức phân tử, phân tử muối chứa một nguyên tử Na và một nguyên tử clo Cl. Trong trường hợp này, nó được coi như sau: 22,99 + 35,453 = 58,443 a.m.u.

Các video liên quan

Ghi chú

Tôi muốn lưu ý rằng khối lượng nguyên tử của các đồng vị của nhiều chất khác nhau với khối lượng nguyên tử trong bảng tuần hoàn. Điều này là do số lượng neutron trong hạt nhân của một nguyên tử và bên trong một đồng vị của cùng một chất là khác nhau, vì vậy khối lượng nguyên tử cũng khác nhau rõ rệt. Do đó, các đồng vị của các nguyên tố khác nhau thường được ký hiệu bằng chữ cái của nguyên tố đã cho, đồng thời thêm số khối của nó ở góc trên bên trái. Một ví dụ về đồng vị là đơteri (“hydro nặng”), khối lượng nguyên tử của nó không phải là một, giống như một nguyên tử thông thường, mà là hai.

Một trong những khái niệm đầu tiên mà một sinh viên gặp phải khi học một khóa học hóa học là nốt ruồi. Giá trị này hiển thị lượng chất mà trong đó có một số hạt nhất định của hằng số Avogadro. Khái niệm “mol” được đưa ra để tránh các phép tính toán học phức tạp với số lượng lớn các hạt nhỏ.

Khối lượng của phân tử co2. Khối lượng mol của khí cacbonic

Hướng dẫn

Xác định số hạt có trong 1 mol chất. Giá trị này là một hằng số và được gọi là hằng số Avogadro. Nó bằng NA = 6,02 * 1023 mol-1. Nếu bạn muốn tính toán chính xác hơn, thì giá trị của giá trị này phải được lấy theo thông tin của Ủy ban Công nghệ và Dữ liệu CODATA, cơ quan này sẽ tính toán lại hằng số Avogadro và phê duyệt các giá trị chính xác nhất. Ví dụ, vào năm 2011, NA = 6,022 140 78 (18) × 1023 mol-1 được chấp nhận.

Tính giá trị của số mol, bằng tỉ số giữa số hạt của một chất đã cho với giá trị của hằng số Avogadro.

Xác định giá trị của một mol chất thông qua M. của nó có thứ nguyên là g / mol và bằng khối lượng phân tử tương đối Mr, được xác định từ bảng tuần hoàn cho mỗi nguyên tố là thành phần của chất đó. Ví dụ, số mol metan CH4 bằng tổng khối lượng nguyên tử tương đối và bốn hydro: 12+ 4×1. Kết quả là, bạn sẽ nhận được M (CH4) u003d 16 g / mol. Tiếp theo, nghiên cứu điều kiện của bài toán và tìm xem khối lượng m của chất cần dùng để xác định số mol là bao nhiêu. Nó sẽ bằng tỷ lệ khối lượng với khối lượng mol.

Hãy nhớ rằng khối lượng mol của một chất được xác định bởi các đặc điểm định lượng và định tính của thành phần của nó, vì vậy các chất có thể có cùng giá trị số mol ở các khối lượng khác nhau.

Nghiên cứu điều kiện của bài toán, nếu cần xác định số mol cho một chất ở thể khí trong đó thì có thể tính qua các thể tích. Trong trường hợp này, cần tìm thể tích V của một lượng khí đã cho ở điều kiện nào. Sau đó chia giá trị này cho thể tích mol của Vm khí, là một hằng số và ở điều kiện thường bằng 22,4 l / mol.

Hóa học là một môn khoa học chính xác, do đó, khi trộn các chất khác nhau, chỉ cần biết tỷ lệ rõ ràng của chúng. Để làm được điều này, bạn cần có khả năng tìm thấy đa số vật liệu xây dựng. Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào số lượng bạn biết.

Khối lượng của phân tử co2. Khối lượng mol của khí cacbonic

Hướng dẫn

Nếu bạn biết ý nghĩa vật liệu xây dựng và số lượng của nó, áp dụng để xác định khối lượng vật liệu xây dựng một công thức khác bằng cách nhân giá trị số lượng vật liệu xây dựngđến răng hàm của anh ấy đa số(m (x) = n * M). Nếu số lượng vật liệu xây dựng chưa biết, nhưng với số lượng phân tử trong đó, sau đó sử dụng số Avogadro. Tìm số lượng vật liệu xây dựng bằng cách chia số phân tử vật liệu xây dựng(N) bằng số Avogadro (NA = 6,022×1023): n = N / NA, và thay thế vào công thức trên.

Để tìm một chiếc răng hàm đa số tổ hợp vật liệu xây dựng, cộng khối lượng nguyên tử của tất cả những gì có trong đó. Lấy khối lượng nguyên tử từ bảng D. I. Mendeleev trong ký hiệu của các nguyên tố tương ứng (để thuận tiện, làm tròn khối lượng nguyên tử đến chữ số đầu tiên sau dấu thập phân). Sau đó, hành động trong công thức, thay thế giá trị của khối lượng mol ở đó. Đừng quên về các chỉ số: chỉ số của nguyên tố trong công thức hóa học là gì (tức là có bao nhiêu nguyên tử trong chất), bạn nên nhân với nguyên tử bao nhiêu đa số.

Nếu bạn phải xử lý một giải pháp và bạn biết phần khối lượng của vật liệu xây dựng, để xác định khối lượng của vật liệu xây dựng nhân chia sẻ vật liệu xây dựng trên đa số toàn bộ lời giải và chia kết quả cho 100% (m (x) = w * m / 100%).

Viết phương trình vật liệu xây dựng, từ đó tính toán số tiền nhận được hoặc chi tiêu vật liệu xây dựng, và sau đó là số tiền kết quả vật liệu xây dựng cắm vào công thức được cung cấp cho bạn.

Áp dụng công thức: sản lượng = mp * 100% / m (x). Sau đó, tùy thuộc vào khối lượng mà bạn muốn tính toán, tìm mp hoặc m. Nếu sản phẩm không được đưa ra, thì nó có thể được lấy bằng 100% (điều này cực kỳ hiếm trong các quy trình thực tế).

Các video liên quan

Lời khuyên hữu ích

Các đại lượng trong các công thức trên: m (x) – khối lượng của vật chất (được tính toán), mp là khối lượng thu được trong quá trình thực, V là thể tích của chất, p là mật độ của vật chất, P – áp suất, n là lượng chất, M là khối lượng mol của chất, w là phần khối lượng của chất, N là số phân tử, NA – Số của Avogadro T là nhiệt độ tính bằng Kelvin.

Viết ra những công việc này một cách ngắn gọn, chỉ ra các công thức sử dụng ký hiệu chữ cái và số.

Kiểm tra kỹ điều kiện và số liệu, phương trình phản ứng có thể đưa ra trong bài toán.

Nguồn:

 • Cách giải các bài toán đơn giản trong hóa học

Khối lượng phân tử vật liệu xây dựng là khối lượng của phân tử, được biểu thị bằng đơn vị nguyên tử và về số bằng khối lượng mol. Trong các phép tính hóa học, vật lý và công nghệ, phép tính giá trị khối lượng mol của các chất khác nhau thường được sử dụng.

Khối lượng của phân tử co2. Khối lượng mol của khí cacbonic

Bạn sẽ cần

 • – bảng tuần hoàn;
 • – bảng khối lượng phân tử;
 • – bảng giá trị hằng số phương pháp đông lạnh.

Hướng dẫn

Tìm nguyên tố mong muốn trong bảng tuần hoàn. Chú ý đến các số phân số dưới dấu hiệu của nó. Ví dụ, O có giá trị ô là 15,9994. Đây là khối lượng nguyên tử của nguyên tố. Nguyên tử đa số phải được nhân với chỉ số của phần tử. Chỉ số cho biết có bao nhiêu phần tử chứa trong chất.

Nếu cho một phức thì nhân với nguyên tử đa số của mỗi nguyên tố bằng chỉ số của nó (nếu có một nguyên tử của nguyên tố này hoặc nguyên tố khác và không có chỉ số tương ứng thì nhân với một nguyên tố) và cộng khối lượng nguyên tử thu được. Ví dụ, nước được tính như sau – MH2O = 2 MH + MO ≈ 2 1 + 16 = 18 a. ăn.

Tính số mol đa số sử dụng công thức phù hợp và đánh đồng nó với công thức phân tử. Đổi đơn vị từ g / mol sang a.m.u. Với áp suất, thể tích, nhiệt độ Kelvin tuyệt đối và khối lượng, hãy tính số mol đa số khí theo phương trình Mendeleev-Claiperon M = (m ∙ R ∙ T) / (P ∙ V), trong đó M là phân tử () tính bằng amu, R là hằng số khí phổ.

Tính số mol đa số theo công thức M = m / n, với m là khối lượng của bất kỳ vật liệu xây dựng, n – lượng hóa chất vật liệu xây dựng. Số lượng thể hiện vật liệu xây dựng thông qua số Avogadro n = N / NA hoặc sử dụng âm lượng n = V / VM. Cắm vào công thức ở trên.

Tìm phân tử đa số khí, nếu chỉ giá trị của thể tích của nó được cho. Để làm điều này, lấy một hộp kín có thể tích đã biết và bơm ra khỏi nó. Cân nó trên cân. Đổ đầy khí vào xi lanh và đo lại đa số. Hiệu số giữa khối lượng của xylanh có khí được bơm vào nó và khối lượng của xylanh rỗng là khối lượng của khí này.

Sử dụng áp kế, tìm áp suất bên trong hình trụ (tính bằng Pascals). Dùng nhiệt kế đo không khí xung quanh thì thấy nhiệt độ bên trong bình bằng nhiệt độ. Chuyển đổi độ C sang Kelvin. Để làm điều này, hãy thêm 273 vào giá trị thu được. Tìm số mol đa số theo phương trình Mendeleev-Clapeyron ở trên. Chuyển nó thành phân tử, thay thế các đơn vị bằng a.m.u.

Một phân tử, mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng có thể xác định được khối lượng. Bạn có thể biểu thị khối lượng của một phân tử khí bằng cả đơn vị nguyên tử tương đối và gam.

Bạn sẽ cần

 • – cái bút;
 • – giấy ghi chú;
 • – máy tính;
 • – bảng tuần hoàn.

Hướng dẫn

 • Khối lượng phân tử tương đối là đại lượng không thứ nguyên cho biết khối lượng của phân tử bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon, được đo bằng đơn vị nguyên tử tương đối.
 • Ví dụ 1: Xác định khối lượng phân tử tương đối của CO2. Một phân tử carbon dioxide được tạo thành từ một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxy. Tìm giá trị khối lượng nguyên tử của các nguyên tố này trong bảng tuần hoàn và viết chúng ra, làm tròn đến một số nguyên: Ar (C) u003d 12; Ar (O) = 16.
 • Tính khối lượng tương đối của phân tử CO2 bằng cách cộng khối lượng của các nguyên tử tạo nên: Мr (CO2) = 12 + 2 * 16 = 44.
 • Ví dụ 2. Làm thế nào để biểu thị khối lượng của một phân tử khí bằng gam, xét ví dụ về cùng một khí cacbonic. Lấy 1 mol CO2. Khối lượng mol CO2 về mặt số học bằng khối lượng phân tử: М (СО2) = 44 g / mol. Một mol chất bất kỳ chứa 6,02 * 10 ^ 23 phân tử. Con số này được gọi là hằng số Avogadro và được ký hiệu bằng ký hiệu Na. Tìm khối lượng của một phân tử cacbon đioxit: m (CO2) = M (CO2) / Na = 44 / 6,02 * 10 ^ 23 = 7,31 * 10 ^ (- 23) gam.
 • Ví dụ 3. Người ta cho một chất khí có khối lượng riêng là 1,34 g / l. Yêu cầu tìm khối lượng của một phân tử khí. Theo định luật Avogadro, ở điều kiện thường, một mol khí bất kỳ chiếm thể tích 22,4 lít. Xác định khối lượng của 22,4 lít, bạn sẽ thấy khối lượng mol của khí: Mg u003d 22,4 * 1,34 u003d 30 g / mol Bây giờ, khi biết khối lượng của một mol, hãy tính khối lượng của một phân tử theo cách tương tự như trong ví dụ 2: m = 30 / 6.02 * 10 ^ 23 = 5 * 10 ^ (- 23) gam.

ĐỊNH NGHĨA

Carbon monoxide (IV) (carbon dioxide)Ở điều kiện bình thường, nó là chất khí không màu, nặng hơn không khí, bền nhiệt, khi nén và làm lạnh, nó dễ dàng chuyển sang trạng thái lỏng và rắn (“đá khô”).

Cấu trúc của phân tử được thể hiện trong hình. 1. Mật độ – 1,997 g / l. Hòa tan kém trong nước, một phần phản ứng với nó. Thể hiện tính axit. Nó được phục hồi bởi các kim loại hoạt động, hydro và carbon.

Cơm. 1. Cấu trúc của phân tử khí cacbonic.

Công thức tổng của cacbon đioxit là CO 2. Như đã biết, khối lượng phân tử của phân tử bằng tổng khối lượng nguyên tử tương đối của các nguyên tử tạo nên phân tử (các giá trị của khối lượng nguyên tử tương đối lấy từ Bảng tuần hoàn của D.I. Mendeleev được làm tròn thành số nguyên ).

Mr (CO 2) = Ar (C) + 2 × Ar (O);

Mr (CO 2) u003d 12 + 2 × 16 u003d 12 + 32 u003d 44.

ĐỊNH NGHĨA

Khối lượng mol (M) là khối lượng của 1 mol chất.

Dễ dàng chứng minh rằng các trị số của khối lượng mol M và khối lượng phân tử tương đối M r là bằng nhau, tuy nhiên, giá trị thứ nhất có thứ nguyên [M] = g / mol và giá trị thứ hai là không thứ nguyên:

M = N A × m (1 phân tử) = N A × M r × 1 a.m.u. = (N A × 1 amu) × M r = × M r.

Nó có nghĩa là khối lượng mol của khí cacbonic là 44 g / mol.

Khối lượng mol của một chất ở trạng thái khí có thể được xác định bằng cách sử dụng khái niệm thể tích mol của nó. Để làm điều này, tìm thể tích bị chiếm ở điều kiện thường bằng một khối lượng nhất định của một chất nhất định, sau đó tính khối lượng của 22,4 lít chất này ở cùng điều kiện.

Để đạt được mục tiêu này (tính khối lượng mol), có thể sử dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng (phương trình Mendeleev-Clapeyron):

trong đó p là áp suất khí (Pa), V là thể tích khí (m 3), m là khối lượng chất (g), M là khối lượng mol của chất (g / mol), T là nhiệt độ tuyệt đối (K), R là hằng số khí phổ bằng 8,314 J / (mol × K).

Ví dụ về giải quyết vấn đề

VÍ DỤ 1

Bài tập Lập công thức cộng hợp đồng với oxi nếu tỉ lệ khối lượng các nguyên tố trong đó là m (Cu): m (O) = 4: 1. Quyết định

Hãy tìm khối lượng mol của đồng và oxi (giá trị của các khối lượng nguyên tử tương đối lấy từ Bảng tuần hoàn của D.I. Mendeleev sẽ được làm tròn đến số nguyên). Biết rằng M = Mr, có nghĩa là M (Cu) = 64 g / mol và M (O) = 16 g / mol.

n (Cu) = m (Cu) / M (Cu);

n (Cu) u003d 4/64 u003d 0,0625 mol.

n (O) u003d m (O) / M (O);

n (O) u003d 1/16 u003d 0,0625 mol.

Tìm tỉ lệ mol:

n (Cu): n (O) = 0,0625: 0,0625 = 1: 1,

những thứ kia. công thức kết hợp đồng với oxi là CuO. Nó là đồng (II) oxit.

Trả lời CuO

VÍ DỤ 2

Bài tập Lập công thức hợp chất của sắt với lưu huỳnh nếu tỉ lệ khối lượng của các nguyên tố trong đó là m (Fe): m (S) u003d 7: 4. Quyết định Để biết các nguyên tố hóa học có trong thành phần của phân tử theo mối quan hệ nào thì cần tìm lượng chất của chúng. Biết rằng để tìm lượng của một chất, cần sử dụng công thức:

Hãy tìm khối lượng mol của sắt và lưu huỳnh (các giá trị của khối lượng nguyên tử tương đối lấy từ Bảng tuần hoàn của D.I. Mendeleev sẽ được làm tròn đến số nguyên). Biết rằng M = Mr, có nghĩa là M (S) = 32 g / mol và M (Fe) = 56 g / mol.

Khi đó, lượng chất của các nguyên tố này bằng:

n (S) = m (S) / M (S);

n (S) u003d 4/32 u003d 0,125 mol.

n (Fe) = m (Fe) / M (Fe);

n (Fe) u003d 7/56 u003d 0,125 mol.

Tìm tỉ lệ mol:

n (Fe): n (S) = 0,125: 0,125 = 1: 1,

những thứ kia. công thức kết hợp đồng với oxi là FeS. Nó là sắt (II) sunfua.

Trả lời FeS

Categorized in: