Press ESC to close

6 Min Read
0 0

Hình xăm thánh giá hay còn gọi là hình xăm chữ thập đã là một vật cố định phổ biến trong thế giới mực kể từ khi hình xăm được phát minh. Thường được coi là một biểu tượng tôn…

Continue Reading