Nhiều người thường không biết cách xác định 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, 1 thập kỷ, 1 thiên niên kỷ. Từ đó, khi có ai đó hỏi thì họ không biết mình đang sinh sống ở thế kỷ nào, ở thập kỷ và thiên niên kỷ bao nhiêu. Hôm nay, Vua Nệm sẽ cung cấp đến bạn các thông tin tính toán các số liệu trên.

1 năm bằng bao nhiêu thế kỷ
Cách xác định 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, 1 thập kỷ, 1 thiên niên kỷ

1. 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm?

1.1. 1 thế kỷ là bao nhiêu năm?

Một thế kỷ được tính là 10 thập kỷ, tương đương với 10×10 bằng 100 năm.

1.2. Cách tính thế kỷ

Chúng ta có thể tính thế kỷ theo 2 cách đó là theo lịch Gregory và theo lịch Thiên Văn.

 • Tính theo lịch Gregory
 • Thế kỷ thứ nhất sau công nguyên: cộng với 1 năm sau công nguyên và kết thúc ở năm 100 sau công nguyên (tức là từ ngày 01 tháng 01 năm 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 100).
 • Thế kỷ thứ 2 bắt đầu từ năm 101 và kết thúc ở năm 200 (tức là từ ngày 01 tháng 01 năm 101 đến ngày 31 tháng 12 năm 200).
 • Thế kỷ thứ 3 bắt đầu từ năm 201 đến năm 300 (tức là từ ngày 01 tháng 01 năm 201 đến ngày 31 tháng 12 năm 300).
1 phần 10 thế kỷ bằng bao nhiêu năm
Cách tính một thế kỷ là bao nhiêu năm

Theo cách này thì thế kỷ N sẽ được tính theo công thức: (100 x N) – 99 và kết thúc ở năm 100 x N.

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản rằng, cứ cách một thế kỷ thì một thế kỷ khác sẽ bắt đầu ở năm có đuôi “01” và kết thúc ở đuôi “00”.

 • Tính theo lịch Thiên văn: Thế kỷ 1 bắt đầu từ năm 0 và kết thúc vào năm 99. Theo cách này, thế kỷ sẽ được bắt đầu với số đuôi là “00” và kết thúc với số đuôi là “99”. Ví dụ, thế kỷ 21 sẽ bắt đầu vào năm 2000 và kết thúc vào năm 2099.

Theo hai cách trên, chúng ta có thể thấy rằng năm 2022 thuộc thế kỷ 21.

2. 1 thập kỷ là bao nhiêu năm

2.1. 1 Thập kỷ là bao nhiêu năm ?

1 phần 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm
Một thập kỷ được quy ước là 10 năm

Một thập kỷ được quy ước là 10 năm. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng tính toán 2 thập kỷ, 3 thập kỷ đến hàng chục, hàng trăm thập kỷ một cách dễ dàng. Để gọn gàng hơn, bạn có thể hiểu một đơn vị của 10 thập kỷ thì được coi là một thế kỷ.

2.2. Cách tính thập kỷ ?

Bạn có thể dựa vào một trong hai quan điểm dưới đây để tính toán thập kỷ:

 • Quan điểm thứ nhất: Thập kỷ bắt đầu từ năm có số cuối là 0 và kết thúc bằng năm có số cuối là 9. Ví dụ: thập kỷ 90 của thế kỷ XX là từ năm 1990 đến năm 2009.
 • Quan điểm thứ hai: Thập kỷ sẽ bắt đầu từ năm kết thúc bằng số 1 và kết thúc bằng năm có số cuối bằng 0. Ví dụ: Thập kỷ thứ 10 của thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2011-2020.
1 phần 2 thế kỷ bằng bao nhiêu năm
Một thập kỷ là bao nhiêu năm

3. 1 thiên niên kỷ là bao nhiêu năm

3.1. 1 thiên niên kỷ là bao nhiêu năm?

Một thiên niên kỷ sẽ bằng 10 thế kỷ cộng lại. Vì vậy, bạn có thể lấy 100 năm nhân với 10 bằng 1000 năm.

1 thế kỷ rưỡi bằng bao nhiêu năm
Một thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm ?

3.2. Cách tính thiên niên kỷ

Bạn có thể áp dụng các phép tính sau để tính toán thiên niên kỷ:

 • Phương pháp 1: Một thiên niên kỷ sẽ bắt đầu từ năm x001 đến năm y002. Ví dụ như thiên niên kỷ I là từ năm 1 đến năm 1010, thiên niên kỷ thứ hai bắt đầu từ năm 1002 đến năm 2002.
 • Phương pháp 2: Một thiên niên kỷ sẽ bắt đầu từ năm x000 đến năm x999. Ví dụ như từ năm 1000 đến năm 1999 là thiên niên kỷ 1000, từ năm 2000 đến năm 2999 sẽ là thiên niên kỷ 2000.
 • Phương pháp 3: Một thiên niên kỷ được tính từ năm x001 đến năm y000. Ví dụ như thiên niên kỷ I sẽ bắt đầu từ năm 1 sau Công nguyên đến năm 1000 sau Công nguyên. Thiên niên kỷ thứ II sẽ bắt đầu từ năm 1001 đến năm 2000, thiên niên kỷ thứ III sẽ bắt đầu từ năm 2001 đến năm 3000.

Với cách tính này, bạn có thể xác định được rằng năm nay, tức là năm 2022 thuộc thiên niên kỷ thứ III.

1 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm
Cách tính thiên niên kỷ

4. Một số câu hỏi liên quan khác

4.1. 1/10 thế kỷ là bằng bao nhiêu năm?

Có thể hiểu đơn giản rằng 1 thế kỷ tương đương với 100 năm nên khi tính 1/10 thế kỷ, ta chỉ cần lấy 100 nhân cho 1/10 bằng 10 năm.

Ngoài ra, còn có 1 cách tính là lấy 10 chia 100 được 0.1. Tiếp tục lấy 0.1 nhân cho 100 bằng 10. Cả 2 cách tính đều có kết quả bằng 10, tức 1/10 thế kỷ chính là 10 năm.

4.2. 1/n thế kỷ băng bao nhiêu năm?

Tính trong trường hợp tổng quát với 1/n thế kỷ, ta cũng áp dụng cách tính tương tự như trên. Để ngắn gọn dễ nhớ, ta lấy 100 chia n là được số năm cần tính. Cùng tham khảo bảng sau nhé!

1/n thế kỷ Số năm tương ứng 1 100 năm 1/2 50 năm 1/3 33.3 năm (3 năm 3 tháng) 1/4 25 năm 1/5 20 năm 1/6 16.6 năm (16 năm, 7 tháng) 1/7 14.28 năm (14 năm 3 tháng) 1/8 12.5 năm (12 năm 6 tháng) 1/9 11,11 năm (11 năm 1 tháng) 1/10 10 năm

4.3. 10 năm, 50 năm được gọi là gì?

Theo quy ước, cứ 10 năm được gọi là 1 thập kỷ. Trong đó “thập” dịch theo nghĩa Hán Việt tức là số 10. Rất dễ hình dung phải không nào?

Cứ 10 năm được gọi là 1 thập kỷ
Cứ 10 năm được gọi là 1 thập kỷ

Thập kỷ đại diện cho 10 năm, cứ 100 năm là 1 thế kỷ, như vậy đối với 50 năm, ta hiểu ngay là nửa thế kỷ (1/2 thế kỷ) hoặc có một cách gọi khác ít thông dụng hơn là 5 thập kỷ.

4.4. 1000 năm được gọi là gì?

Nếu tính theo cách Vua Nệm đã mách phía trên thì chúng ta có thể suy ra được 1000 năm là 10 nhân 100 năm, tức là 10 thế kỷ. Nhưng thực tế, không ai dùng 10 thế kỷ để chỉ 1000 năm cả. Thay vào đó, người ta dùng một danh từ khác cho 1000 năm là thiên niên kỷ bạn nhé!

5. Thế kỷ 21 bắt đầu từ năm nào?

Tùy theo cách tính theo lịch Gregory hay lịch Thiên Văn mà sẽ có sự chênh lệch nhỏ về thời gian. Cụ thể:

Nếu bạn đọc tính theo lịch Gregory, thế kỷ 21 bắt đầu từ năm 2001 cho đến hết năm 2100. Có thể hiểu, thế kỷ 21 bắt đầu con số 01 và kết thúc bằng con số 00. Áp dụng cho những năm khác, ta sẽ có thế, thế kỷ 19 bắt đầu từ 1901 và kết thúc vào năm 2000, thế kỷ 18 bắt đầu từ 1801 và kết thúc vào năm 1900.

áp dụng lịch thiên văn để xác định thế kỷ
Riêng tại Việt Nam, người ta sẽ áp dụng lịch thiên văn để xác định thế kỷ

Nếu bạn tính theo lịch thiên văn, thì thế kỷ 21 sẽ bắt đầu từ năm 2000 và kết thúc vào năm 2099. Như vậy, thế kỷ 21 sẽ bắt đầu ở con số “00” và kết thúc ở con số 99. Theo cách tính này, thì thế kỷ 19 sẽ bắt đầu từ năm 1900 và kết thúc vào năm 1999, thế kỷ 18 sẽ bắt đầu từ năm 1800 và kết thúc vào năm 1899.

Tuy vậy, cách tính này không thông dụng trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, người ta sẽ áp dụng lịch thiên văn để xác định thế kỷ là chủ yếu. Đây cũng là loại lịch dùng để so sánh thế kỷ, thập kỷ và thiên kỷ niên kỷ.

XEM THÊM:

 • 1 năm có bao nhiêu tuần, quý, giờ, phút, giây? Cách tính chính xác
 • Múi giờ là gì? Cách tính múi giờ quốc tế? Cách tính múi giờ Việt Nam thế nào?
 • Cách tính giờ ngủ khoa học và hiệu quả

Qua những thông tin trên, bạn có thể dễ dàng tính được các số liệu 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, 1 thập kỷ, 1 thiên niên kỷ. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn không còn gặp bỡ ngỡ và khó khăn khi tính toán.

Categorized in: