II. Chuẩn bị: 1 Đồ dùng dạy học:

Xé dán giấy lọ hoa và quả

Ngày soạn: Ngày dạy:

I. Mục tiêu bài học:

– HS xé dán giấy đợc 1 bức tranh có lọ hoa, quả theo ý thích. – Cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh xé dán giấy.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dạy – học: a, Giáo viên:

– Một số tranh xé dán giấy (lọ hoa và quả).

– Một số bài xé dán giấy hoàn chỉnh của học sinh khoá trớc ( 2-3 bài). b, Học sinh:

– Vở vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, hồ dán. – Chuẩn bị mẫu (gồm lọ hoa và quả). 2. Ph ơng pháp dạy – học:

– Phơng pháp quan sát, trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập.

III. Tiến trình dạy – học:

1.

ổ n định tổ chức lớp : Kiểm tra sỹ số lớp. (1′)

2. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng của học sinh. (2′) 3. Bài mới:

– Giới thiệu bài: (1′)

Chúng ta đã đợc học về cách vẽ tĩnh vật chì ở các bài trớc. Hôm nay chúng ta sẽ cùngvận dụng các cách vẽ tĩnh vật đã học và sử dụng màu sắc để thể hiện nên 1 bài vẽ tĩnh vật màu.

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: (8′)

H

ớng dẫn quan sát nhận xét:

– GV cho HS xem một số tranh xé dán giấy mẫu:

? Trong tranh xé dán tĩnh vật vừa xem có những hình ảnh nào?

? Tranh đợc xé dán bằng các loại giấy gì?

? Màu sắc trên tranh nh thế nào?

– GV gợi ý để HS tự bày mẫu

? Khung hình chung của cụm mẫu? ? Cho biết lọ hoa có dạng hình gì? Quả có dạng hình gì?

? Vị trí, đặc điểm của lọ hoa và quả? ? Màu sắc ở lọ và quả nh thế nào?

I. Quan sát, nhận xét: Học sinh quan sát.

– Tranh xé dán tĩnh vật có hình lọ hoa và quả.

– Tranh xé dán bằng các loại giấy màu khác nhau.

– Màu sắc tơi sáng, rực rỡ (hay trầm ấm)…

– Hình chữ nhật đứng. – Lọ hoa hình trụ tròn. – Quả dạng hình cầu.

– Quả đặt trớc lọ hoa. (To, nhỏ, cao thấp )…

Học sinh quan sát trả lời.

Hoạt động 2: (5′)

H

? Có mấy bớc xé dán?

B1: Chọn giấy màu.

B2: Ước lợng tỉ lệ lọ hoa, quả.

B3: Xé giấy thành hình lọ hoa và quả.

B4: Xếp hình theo ý định. B5: Dán hình.

– 5 bớc:

+ Quan sát mẫu, dựa vào mẫu để chọn giấy màu cho nền, lọ, hoa, quả. (Có thể tự tạo ra gam màu theo ý thích).

+ Ước lợng, so sánh tỉ lệ lọ hoa và quả để đảm bảo độ chính xác tơng đối, cân đối bố cục.

+ Xé giấy bằng cách vẽ nét chì mặt sau rồi xé theo nét vẽ chì; hoặc nhìn hình xé giấy. Xé nhẹ nhàng, cẩm thận.

+ Xếp hình theo cách đặt mẫu hoặc tự sắp xếp cho cân đối và đẹp.

+ Dán hình theo cách xếp. Có thể dán nhiều lớp.

Hoạt động 3: (25′)

H

ớng dẫn học sinh thực hành:

– Giáo viên cho học sinh xem bài của học sinh khóa trớc để rút kinh nghiệm. – Giáo viên quan sát, hớng dẫn chung và gợi ý riêng cho từng học sinh.

– Chú ý: + Chọn những giấy màu có đậm có nhạt. + Nét xé có thể to, nhỏ để thêm phần sinh động. + Dán đúng vị trí đã sắp xếp. Điều chỉnh màu sắc và bố cục trớc khi dán. III. Thực hành: Học sinh quan sát. Học sinh vẽ bài. 4. Củng cố: (2′)

– Giáo viên chọn 2-3 bài (tốt – cha tốt) của học sinh để học sinh tự nhận xét. Sau đó bổ sung góp ý.

– Giáo viên nhận xét những u, nhợc điểm. Tuyên dơng, khuyến khích bài xé dán tốt, đúng. Động viên bài xé dán cha tốt.

5. H ớng dẫn về nhà: (1′)

– Nắm vững các bớc xé dán lọ họa và quả bằng giấy màu.

– Về nhà chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau học bài 32: Vẽ trang trí: “Trang trí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật”.

tiết 32, bài 32: Vẽ trang trí:

Categorized in: